YOOtheme

Významnější zakázky realizované firmou Stavby VICHR s.r.o.

galerie fotografií >>>

Stavební úpravy kuchyně a spojovací chodby RZ ČSOB Modrava
Termín : 01/2004 – 04/2004
Objednatel: ČSOB a.s.
Novostavba rekreačního objektu Dlouhá Ves
Termín : 05/2004 – 03/2005
Objednatel : Eva a Jan Kolaříkovi
Stavební úpravy RD Soběšice
Termín : 05/2004 – 03/2005
Objednatel: Ivan Hausher
Stavební úpravy a nástavba RD č.p.54 Velké Hydčice
Termín : 06/2004 – 08/2004
Objednatel: Miroslava a Ladislav Kropáčkovi
Stavební úpravy stravovacího zařízení domova mládeže Volšovská 1139 Sušice
Termín : 07/2004 – 08/2004
Objednatel: SOŠ a SOU Sušice
Stavební úpravy objektu č.p.5 v obci Libětice
Termín : 12/2004 – 04/2005
Objednatel: Karol Skladan
Stavební úpravy a přístavba objektu pilnice závod Dlouhá Ves
Termín : 12/2004 – 03/2005
Objednatel: LESS a TIMBER s.r.o. Bohdaneč
Stavební úpravy výrobních hal firmy LIPPERT v Hartmanicích
Termín : 05/2005 – 07/2005
Objednatel: Artexpress s.r.o.
Stavební úpravy a půdní vestavba RD č.p.22 Bohdašice
Termín : 05/2005 – 11/2005
Objednatel: Ing.Antonín Ryčovský
Stavební úpravy závodu Sušických uzenin a.s.
Termín : 12/2004, 06/2005,11/2005
Objednatel: Sušické uzeniny a.s.
Terénní úpravy novostavby RD Štěpanice
Termín : 09/2005 – 11/2005
Objednatel: Bohumil Barchánek
Stavební úpravy objektu p.č.586/2 v areálu bývalých kasáren
Termín : 11/2005 – 11/2006
Objednatel: NEUMANN obchodní a správní s.r.o., Turnov
Stavební úpravy sociálních zařízení
Termín : 11/2005 – 12/2005
Objednatel: SOŠ a SOU Sušice
Stavební úpravy a udržovací práce kulturního zařízení v Nezdicích na Šumavě
Termín : 01/2006 – 02/2006
Objednatel: Obecní úřad Nezdice na Šumavě
Novostavba RD Horažďovice
Termín : 08/2006 – 09/2007
Objednatel: Hana Kalná
Stavební úpravy zateplení fasád a výměna oken RZ ČSOB Modrava
Termín : 10/2006
Objednatel: ČSOB a.s.
Novostavba RD na parcele č.50/1 v Dlouhé Vsi
Termín : 09/2006 – 10/2007
Objednatel: Renné Novotná
Stavební úpravy RD č.p.135 Sušice
Termín : 10/2006 – 11/2006
Objednatel: Pavel Wohlmuth
RZ 110/22kV Nýrsko - oprava svahu a žlabu
Termín : 11/2007
Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.
Stavební úpravy RD č.p.70 Dlouhá Ves
Termín : 05//2007-10/2007
Objednatel: Mgr.Jiřina Stýblová