YOOtheme

Systém řízení jakosti firmy Stavby VICHR s.r.o.
 

Jakostní realizace provádění staveb, jejich změn a odstraňování v souladu se Stavebním zákonem dle požadavků odběratelů je základem činnosti naší firmy. Veškeré práce zajišťujeme v souladu s platným právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání.
Dokumentovaný systém jakosti je vytvořen a rozvíjen na základě praktické aplikace podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Základní principy a cíle systému řízení jakosti firmy Stavby VICHR s.r.o.

  • Spokojenost zákazníků
  • Kvalitní a odborné provedení prací ve všech fázích výstavby
  • Dosahování vyváženého poměru mezi cenou a parametry našich výrobků
  • Dodržení smluvní ceny a termínů výstavby
  • Kompletní provedení stavby
  • Aplikace moderních technologických postupů a materiálů
  • Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti zaměstnanců
  • Technická pomoc stavebníkům ve fázi přípravy a vlastního provádění stavby
    včetně vypracování nabídky technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení

  

Firma Stavby VICHR s.r.o. je od 5. srpna 2008 držitelem certifikátu systému managementu jakosti pro provádění staveb a stavebních prací dle normy
ČSN EN ISO 9002.
Na základě výsledku certifikačního auditu provedeného certifikačním orgánem
č. 3001 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl udělen
dne 25. 11. 2003 certifikát systému jakosti v souladu se systémem jakosti daným normou ČSN EN ISO 9001:2001.
Od 13.dubna 2011 je firma Stavby VICHR s.r.o. držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.